දූෂණය කර මරා දැමූ චමිලාට සාධාරණය ඉටු කෙරේ..

  නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ සේවය කළ චමිලා දිසානායක නම් තරුණිය දූෂණය කර මරා දැමීමේ සිදුවීම සම්බන්ධව සැකකරු වූ වෛද්‍ය බාලගේ ඉන්දික සුදර්ශන හට ඊයේ දින (03/09/2014) මිගමුව මහාධිකරණ විනිසුරු එම්.ඒ.ගෆූර් […]

Read Article →

ලිංගික අධ්‍යාපනය තාමත් එපා ද?

  මේ ගැන ලියන්නහිටියෙ හුඟ දොහකටකලින්, ඒත් අදටවැඩිය හෙටහොඳවෙයි කියලයටිහිත නිතරෝමකියන නිසා නොලිය, නොලිය හිටියත් තව දුරටත් එසේ ඉන්න පුළුවන්කමක් නෑ. මම මේ කතා කරන්නෙ අපේ දරුවො ගැන. රටේ දරුවොගැන, […]

Read Article →