දූෂණය කර මරා දැමූ චමිලාට සාධාරණය ඉටු කෙරේ..

  නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ සේවය කළ චමිලා දිසානායක නම් තරුණිය දූෂණය කර මරා දැමීමේ සිදුවීම සම්බන්ධව සැකකරු වූ වෛද්‍ය බාලගේ ඉන්දික සුදර්ශන හට ඊයේ දින (03/09/2014) මිගමුව මහාධිකරණ විනිසුරු එම්.ඒ.ගෆූර් […]

Read Article →

පොදු ප්‍රවාහන සේවෙයේදී කාන්තාවන්ට සිදුවන හිංසනය

පොදු ප්‍රවාහන සේවෙයේදී කාන්තාවන්ට සිදුවන හිංසනය තවමත් අඩු වී නැත. මෙය වැළැක්වීම සඳහා කාන්තාවන් කථා කළ ද තවමත් සියලූ ගැරහුම් ලැබෙන්නේ ඒම කාන්තාවටම ය. ඒම නිසා තවමත් කාන්තාවන් නිහඩව ම […]

Read Article →

සිපර් මෑන්ලාට එරෙහිව

`සිපර් මෑන් මේ අහපන් පෙන්නුවොතින් හිරේ තමයි…` කුඩා දරුවන්ගේ පටන් මහළු අය දක්වා මාධ්‍ය මෙන්ම චිත්‍රපට හරහා අසා ඇත්තේ ස්පයිඩර් මෑන්, බැට් මෑන්, සුපර් මෑන් ගැනයි. ඒත් කවුද මේ `සිපර් […]

Read Article →